Daily Archives: July 2, 2017

โดนล่อทั้งกลุ่ม รุมหนูจนเปลื่อย

Published by:

สวัดดีครับ ผมชื่อแมนครับ ตอนช่วงขึ้น ม.4 ผมเกิดเหตุต้องย้ายโรงเรียนขึ้นมาด้วยเหตุบางประการ มาเข้าโรงเรียนมัธยมมีชื่อแห่งหนึ่ง Continue reading